Home

Voor Wie

Ons aanbod

Werkzaamheden

Woonwinkel & Schenkerij

Informatie

Visie

Wie zijn Wij

Contact


Ons aanbod:

Wij begeleiden mensen die op zoek zijn naar ondersteuning bij activiteiten, werk, dagbesteding en arbeidstoelating. Wij ondersteunen bij het realiseren van persoonlijke doelen, bij het werken aan eigen mogelijkheden en bij het vinden van passende werkzaamheden. Hierbij vinden wij plezier in het werken en genieten van de dieren en de natuur erg belangrijk.

Ondersteuningsplan
Met iedere zorgvrager stellen we samen een ondersteuningsplan op. Dit is het plan van de zorgvrager. In het plan wordt beschreven wie de zorgvrager is en belangrijke dingen die men beslist moet weten van de zorgvrager. De zorgvraag wordt beschreven, de doelen welke de zorgvrager wil bereiken en hoe de ondersteuning van Werk en Dagbesteding Helianthus Zathe er precies uit gaat zien.
Het ondersteuningsplan wordt minimaal ‘e’en maal per jaar met de zorgvrager en familie of verwanten besproken.

Weekprogramma
Duidelijkheid en zelfstandigheid vinden wij een belangrijk aandachtspunt..
Met iedere zorgvrager maken we ‘s ochtends samen een dagprogramma. Hiermee kan de zorgvrager precies zien wat hij/zij de hele dag gaat doen.

Werkoverleg
Om de acht weken hebben we samen met alle zorgvragers een werkoverleg. Tijdens het werkoverleg kunnen we informatie uitwisselen en samen besluiten nemen. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn; samenwerking, taakverdeling, veiligheid, regels, nieuwe plannen, nieuw aan te schaffen materialen of meubelen.

Cursussen/workshops
Tijdens het werken op B&B Helianthus Zathe kunnen de zorgvragers van alles leren en zich zelf blijven ontwikkelen. Wanneer er behoefte is aan extra scholing op een bepaald gebied ontwikkelen we zelf of in samenwerking met een extern bedrijf een praktische cursus of workshop op maat. Bijv. een cursus gastvrijheid, telefoneren, kettingen maken, dierverzorging, zeepmaken of omgaan met de computer.

Helianthus Zathe, De Feart 17, 9222 NR Drachtstercompagnie, Telefoonnummer 0512-342488, Mobiel 0630916338, E-mail: info@werk-dagbesteding.nl